KemI: Utvidgat produktgodkännande för Pixxaro

2020-05-07

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Pixxaro.

Godkännandet gäller mot örtogräs i odlingar av spenat för fröodling.

Godkännandet gäller fr o m: 2020-05-06
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Pixxaro gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.