KemI: Utvidgat produktgodkännande för Nexide CS

2022-03-26

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Nexide CS.

Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål, brysselkål, rödbeta, oljerättika, åkerböna (för humankonsumtion och utsädesproduktion) samt i odlingar av gräs- och klöverfrö för utsädesproduktion.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-03-24
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Nexide CS gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.