KemI: Utvidgat produktgodkännande för Nexide CS

2023-07-17

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Nexide CS.

Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, pepparrot, rotselleri, svartrot, rättika, majrova och kålrot på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2023-07-14
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Nexide CS gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.