KemI: Utvidgat produktgodkännande för NeemAzal-T/S

2021-04-30

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för NeemAzal-T/S.

Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av hallon och jordgubbar.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-04-29
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för NeemAzal-T/S gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.