KemI: Utvidgat produktgodkännande för Mospilan SG

2023-05-13

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Mospilan SG.

Godkännandet gäller mot skadeinsekter i odlingar av jordgubbar på friland, tunnel och växthus och hallon i tunnel.

Godkännandet gäller fr o m: 2023-05-12
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Mospilan SG gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.