KemI: Utvidgat produktgodkännande för Mavrik

2021-02-15

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Mavrik.

Godkännandet gäller mot insektsangrepp i odlingar av oljerättika och jordgubbar på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-02-12
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Mavrik gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.