KemI: Utvidgat produktgodkännande för Matrigon

2020-11-19

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Matrigon.

Godkännandet gäller mot örtogräs i odlingar av kålrot på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2020-11-18
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Matrigon 72 SG gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.