KemI: Utvidgat produktgodkännande för Korvetto

2019-12-06

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Korvetto.

Godkännandet gäller mot ogräs i odlingar av oljerättika.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-12-05
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Korvetto gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.