KemI: Utvidgat produktgodkännande för Flexity

2020-09-25

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Flexity.

Godkännandet gäller mot mjöldagg i odlingar av tomat i växthus och jordgubbar i växthus, tunnel samt på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2020-09-24
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Flexity gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.