KemI: Utvidgat produktgodkännande för Fibro

2023-07-03

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Fibro.

Godkännandet gäller mot insekter och kvalster i fält- och tunnelodlingar av bär, grönsaker och plantskoleväxter. Mot insekter och kvalster i växthus- och tunnelodlingar av tomat och gurka samt i växthusodlingar av prydnadsväxter.

Godkännandet gäller fr o m: 2023-06-30
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Fibro gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.