KemI: Utvidgat produktgodkännande för Devrinol

2019-08-14

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Devrinol.

Godkännandet gäller mot ogräs i frilandsodlingar av baby leaf.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-08-13
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Devrinol gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.