KemI: Utvidgat produktgodkännande för Centium 36 CS

2021-02-24

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Centium 36 CS.

Godkännandet gäller mot ogräs i fältodlingar av palsternacka, oljerättika, mangold och jordgubbar.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-02-23
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Centium 36 CS gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.