KemI: Utvidgat produktgodkännande för Centium 36 CS

2021-05-07

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Centium 36 CS.

Godkännandet gäller mot ogräs i odlingar av linser.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-05-07
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Centium 36 CS gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.