KemI: Utvidgat produktgodkännande för Caryx

2022-06-29

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Caryx.

Godkännandet gäller för

  • tillväxtreglering i odlingar av prydnadsväxter och plantskoleväxter i fält och i tunnel.
  • tillväxtreglering i odlingar av prydnadsväxter i växthus.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-06-28
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Caryx gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.