KemI: Utvidgat produktgodkännande för Amistar

2020-06-08

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Amistar.

Godkännandet gäller mot

  • Alternaria spit i odlingar av lin.
  • selleribladfläcksjuka i frilandsodling av rotselleri.
  • mjöldagg och gurkbladmögel i frilandsodling av gurka och växthusodling av tomat och gurka.
  • gråmögel och hallonskottsjuka i frilandsodling av hallon.
  • svampangrepp i frilandsodling av bladpersilja, frilands-, växthus- och tunnelodling av prydnads- och plantskoleväxter.

Godkännandet gäller fr o m: 2020-06-08
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Amistar gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.