KemI: Utökat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Fenix, reg nr 5288

2018-03-09

Kemikalieinspektionen har beslutat att utöka produktgodkännandet för Fenix.
Beslutet gäller mot ogräs i frilandsodlingar av dill, blad- och rotpersilja, rotselleri samt mot ogräs i fältodling av lupin för foder och mot ogräs i växthusodlingar av prydnadslöksväxter.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-03-07
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Fenix gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.