KemI: Utökat produktgodkännande för Spotlight Plus

2021-07-08

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Spotlight Plus.

Godkännandet gäller mot ogräs och för nedvissning av utlöpare i odlingar av användningsområde jordgubbar på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-07-07
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Spotlight Plus gäller.

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.