KemI: Rättat beslut gällande dosering av Spotlight Plus

2021-07-19

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Spotlight Plus.

Godkännandet gäller mot ogräs och för nedvissning av utlöpare i odlingar av jordgubbar på friland och i tunnel.

Det här är ett rättat beslut gällande doseringen. Man får spruta antingen en gång med 0,8 L på den yta som behandlas eller 2 gånger med 0,4 L på den yta som behandlas. Totalt får det bli 0,8 liter på den yta som behandlas och man får själv avgöra om det ska fördelas på en eller två behandlingar.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-07-15
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Spotlight Plus gäller.

Se bilaga för beslut.
Se ytterligare information här.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.