KemI: Produktgodkännande för Tanaris

2022-01-31

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om produktgodkännande av Tanaris.

Godkännandet gäller mot örtogräs i odlingar av vårraps och mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-03-01
Godkännandet gäller t o m: 2025-07-31

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.