KemI: Produktgodkännande för Revyona

2022-02-11

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om produktgodkännande av Revyona.

Godkännandet gäller mot

  • svampangrepp i odlingar av raps, sockerbetor, majs, äpplen och päron.
  • blom- och grentorka och fruktmögel i odlingar av körsbär och plommon.
  • torrfläcksjuka i odlingar av potatis.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-02-08
Godkännandet gäller t o m: 2030-03-20

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.