KemI: Nöddispens för Karate 5 CS

2022-06-02

Kemikalieinspektionen beviljar nöddispens för Karate 5 CS.

Godkännandet gäller angrepp av jordloppa i odlingar av babyleaf och angrepp av trips i odlingar av purjolök på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-06-01
Godkännandet gäller t o m: 2022-09-28

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.