KemI: Nöddispens för Karate 5 CS

2023-06-02

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om nöddispens för Karate 5 CS.

Godkännandet gäller mot angrepp av jordloppor i yrkesmässig odling av babyleaf och mot angrepp av trips i yrkesmässig odling av purjolök på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2023-06-01
Godkännandet gäller t o m: 2023-09-15

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.