KemI: Nöddispens för Gozai

2021-07-05

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om nöddispens för Gozai.

Godkännandet gäller för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. Dispensen får endast användas om Fin.alsan Ogräs Effekt Koncentrat Proffs, reg nr 4867 inte kan användas och Spotlight Plus, reg nr 5577 använts för ogräsbekämpning i odlingen under 2021.

Godkännandet gäller fr o m: 2021-07-02
Godkännandet gäller t o m: 2021-10-30

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.