KemI medger utvidgat godkännande för Signum i späda bladgrödor

2014-10-30

Kemikalieinspektionen (KemI) medger att användningsområdet för det godkända växtskyddsmedlet Signum utvidgas till att omfatta bekämpning av svampsjukdomar i yrkesmässiga odlingar av späda bladgrödor, ”baby leaf”, på friland.

Medgivandet gäller från den 1 januari 2015 så länge Signum är godkänt.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.