KemI: Godkännande för Stewart 30 WG återkallas

2021-12-23

Kemikalieinspektionen återkallar produktgodkännandet för Steward 30 WG med registreringsnummer 5429.

Steward 30 WG är ett insektsmedel för bekämpning av insekter i äpple, päron och grönsaker.
Steward 30 WG innehåller det verksamma ämnet indoxakarb. Godkännandet för indoxakarb löper ut den 19 mars 2022 och EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandet av indoxakarb.

Får överlåtas av innehavaren (FMC) t o m 2022-03-19
Får överlåtas av andra än innehavaren (Gullviks) t o m 2022-09-19
Får lagras, bortskaffas och användas (lantbrukaren) t o m 2022-09-19

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.