KemI: Dispens för Mizuki

2023-06-30

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om dispens för Mizuki. Dispensen får bara användas om Spotlight Plus använts för ogräsbekämpning i odlingen under 2023 och eftersom Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs inte finns tillgänglig under säsongen 2023.

Dispensen gäller nedvissning i potatis.

Godkännandet gäller fr o m: 2023-06-15
Godkännandet gäller t o m: 2023-10-12

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.