KemI: Ändring av tidigare utvidgning av produktgodkännande för Raptol

2022-12-08

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om att ändra tidigare utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde för Raptol (5351).

Godkännandet gäller mot

  • insektsangrepp i odlingar av blombildande kål i tunnel och på friland.
  • insektsangrepp i odlingar av späda bladgrönsaker (Baby leaf) i växthus och tunnel samt på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-12-06
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Raptol gäller.

Se bilaga för beslut.
Se bilaga för villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.