KemI: Ändring av produktgodkännande för Orius 200 EW

2021-08-24

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om ändrat produktgodkännande för Orius 200 EW.

Ändringen gäller för tillväxtreglering i odlingar av höstraps (godkännandet fortsätter att gälla även svampbehandling).

Godkännandet gäller fr o m: 2021-08-24
Godkännandet gäller t o m: 2022-08-31

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.