KemI ändrar och återkallar delvis utökat produktgodkännande av Vertimec

2015-10-16

Den del av produktgodkännandet som ändras avser användning av Vertimec i odlingar av hallon och björnbär i växthus.

Den del av produktgodkännandet som återkallas avser användning av Vertimec i odling av hallon och björnbär på friland och i tunnel.

Ändring av godkännande gäller från och med 2015-11-01.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.