Kalk från Omya – Calciprill och Magprill

2021-02-19

Fördelar med Omyas produkter

  • Snabb pH-effekt
  • Sprid när det passar dig
  • Sprid med din egen centrifugalspridare
  • Utmärkt, lättillgängligt kalcium som stärker cellväggarna i plantan
  • Bra vid precisionodling med styrfil
  • Kravgodkänd

Omya Calciprill – Granulerad kalciumkarbonat
Omya Calciprill® är en 2-6 mm granulerad kalkprodukt bestående av mycket finmald höghaltig kalciumkarbonat.
Den sprids enkelt med gödningsspridare, vilket gör att du kan köra när förhållandena är som bäst. Kalkpartiklarna i granulerna är betydligt mindre än i andra kalkprodukter, vilket medför snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omya Calciprill® S14 – Granulerad svavel & kalcium
Omya Calciprill® S14 är en 2-6 mm granul bestående av mycket finmald och höghaltig gips och kalciumkarbonat.
Produkten sprids enkelt med centrifugalspridare vilket gör att du kan köra när förhållandena är som bäst. Produkten kan spridas för sig själv eller i blandning med andra gödningsmedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omya Magprill – Säkra magnesiumtillgången
Omya Magprill® är ett gödselmedel som innehåller både magnesium och kalcium. Det är en 2-6 mm granulerad produkt och därmed lätt att sprida – ett mycket bra val för jordar med magnesiumbrist och lågt pH.
Magnesium är betydelsefull för en väl fungerande fotosyntes. Plantor som tappar sin mörkgröna färg kan vara ett första tecken på magnesiumbrist.