Få mer ut av ditt majsensilage med P7034

2022-12-16

Högre skörd! Mer mjölk! Bättre resultat, ekonomi!

Med majssorten P7034 får du ett majsensilage som har fantastiska fördelar redan ett par veckor efter skörd.

Foderutnyttjandet är på topp, mindre stärkelseförluster och du undgår en minskning i mjölkproduktionen när du byter till årets nya ensilaget.

  • P7034 är den första DENT-majsen som är anpassad för odling i Sverige.
  • P7034 är frisk och har bra sjukdomsresistens
  • P7034 har skördefördelar på 1-3 ton torrsubstans/ha
  • P7034 ökar mjölkutbytet med 0,3-1,9 liter per dag

Typiskt för DENT-typer är den mycket tidiga blomningen som ger en högre stärkelseskörd jämfört med traditionella FLINT-typer. Ensilaget bryts också ner fortare i vommen än FLINT-typer, speciellt vid utfodring direkt efter ensilering.

  • Majs av DENT-typ med snabb nedbrytning av stärkelsen
  • Högsta skörden av nedbrytbar stärkelse i vommen när det gäller sorter med tidig mognad
  • Mycket hög smältbarhet av hela plantan
  • Mycket högt stärkelseinnehåll
  • Tidig blomning

Odlingsförhållande:

  • P7034 är lämpad för olika klimat, men också för kallare odlingsområden i norra Europa.

Läs också en artikeln om P7034 i danska Kvaeg

P7034 är en majssort som du hittar hos oss på Gullviks. Kontakta någon av våra duktiga representanter så berättar de mer!