ENDAST Racumin Pasta, Rozol Block Pro och Rozol Wheat Tech Pro är godkända för dem med 1 L-behörighet

2018-04-27

Gullviks har via LRF fått besked om att Kemikalieinspektionen, väldigt sent, har lämnat synpunkter på Arbetsmiljöverkets lösning av råttfrågan. De med 1 L-behörighet (växtskyddsmedelsbehörighet) kommer i dagsläget endast att kunna beviljas tillstånd för fyra verksamma ämnen (klorofacinon, kolekalciferol, kumatetralyl och warfarin). Det innebär i praktiken att de produkter som idag är tillgängliga för dem med växtskyddsbehörighet är: Racumin Pasta, Rozol Block Pro och Rozol Wheat Tech Pro.

Enligt saneringsföretag håller alla dessa preparat en god nivå. De omfattar dock inte det idag enda godkända kontaktgiftet. Det LRF gör nu när vi mottagit beskedet är att kontakta Arbetsmiljöverket samt KemI för att snarast hitta en lösning som gör det möjligt för de med växtskyddsbehörighet, men även de som saknar sådan, att på ett enkelt sätt få tillgång till fler preparat.

Väntetiden hos Arbetsmiljöverket att få tillstånd för råttgift är i dagsläget ca tre månader.