Diflufenikan – luring i vattenmiljön

2020-08-10

Säkert växtskydd startade en kampanj 2018. Den går ut på att påverka lantbrukare att genom ändrat beteende minska förekomsten i vattendrag av diflufenikan (DFF), ett verksamt ämne i flera ogräsmedel. Genom fältvandringar, rådgivning, ogräsbrev och faktablad har vi informerat ochdebatterat. Nu är det dags för en uppföljning!