Vivlar
Tanymecus palliatus, Cleonus punctiventris, Otioshynchus ligustici u.a.

Många vivlar av olika släkten och arter är ganska polyfaga och kan angripa flera av våra kulturväxter där ibland betor.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Rot, grodd, blad, betan.

Skadebild
Som framgår av ovanstående tabell kan betorna teoretiskt när som helst under hela vegetationsperioden angripas av dessa olika vivlar. Gnaghål förekommer då i de olika växtdelarna.

Skadegöraren
De vivlar som utomlands beskrivs som skadedjur i betor är 10-15 mm långa, grå till färgen och har huvudets ansiktsparti förlängt till ett snabellikt tryne. Larverna är vita och har brun huvudkapsel samt saknar ben.

Anmärkningar
Några rapporter om skador av vivlar av detta slag är inte kända i vårt land.