Vecklare
Cnephasia pumicana, Cnephasia longana

Många vecklararter hör till kategorin polyfaga insekter d v s de kan angripa en mångfald olika växtarter såväl en- som tvåhjärtbladiga.

Gruppering
Fjärilar, bitande (larver).

Angriper
Blad, ax/vippa.

Skadebild
Den typiska skadebilden för ett vecklarangrepp är till en början gnaghål i bladytorna och senare spinnes de angripna växtdelarna samman.

Skadegöraren
Vecklarna är skymningsfjärilar d v s de svärmar under sena kvällen och natten. Färgen är normalt oansenlig grå till gråbrun, vingarnas spännvidd 15-20 mm. Larverna kan bli 10-18 mm långa och har skiftande färg.

Anmärkningar
Vecklarlarverna i stråsäd saknar helt ekonomisk betydelse i våra spannmålsodlingar.