Persikbladlus
Myzus persicae

Förutom på betor även potatis, åkerbönor och många andra arter. Vintervärd i första hand persikoträd. Övervintring även på växthuskulturer.

Gruppering
Växtlöss, sugande, virusöverförare.

Angriper
Blad.

Skadebild
De sugskador som persikobladlusen orsakar på bladen är av helt underordnad betydelse. Gulnande blad på plantorna mot sensommaren kan vara en indikation på att bladlössen överfört etvirusgulsot.

Skadegöraren
De fullbildade bladlössen blir ca 2 mm långa, gulgröna till färgen och har på bakkroppen ganska långa ryggrör (sifoner). Det uppträder såväl bevingade som ovingade former. Hos de bevingade fullbildade bladlössen är huvud och bröst mörkfärgade i motsats till hos de ovingade. Larverna liknar de fullbildade men är ofta rödaktigt färgade.

Anmärkningar
Den gröna persikbladlusen är relativt vanlig i betfälten under högsommaren och sensommaren. Sällan förekommer den dock i riklig mängd. Som spridare av virus är den effektivare än den svarta betbladlusen.