Gallmyggor
Itonididae, Cecidomylldae

Gallmyggorna som tillhör insektsordningen tvåvingar är i huvudsak antingen gallbildande på växter eller lever på förmultnat material. Bland gallmyggor finns dock även arter som livnär sig som parasiter på andra insekter. Som rovdjur angriper de bl a bladlöss. När mygglarverna sticker in sugsnabeln i bytet avsöndras samtidigt ett snabbverkande gift som förlamar offret.

En vanlig art är Aphidoletes aphidimyza som hör till bladlössens många fiender. Utomlands finns denna art kommersiellt för biologisk bekämpning av bladlöss på olika växthuskulturer.