Ärtvivel  
Sitona lineata (=S. lineatus).

Uppträder på ärter men också på andra baljväxter som åkerbönor, lusern och klöver.

Gruppering  
Skalbagge, bitande.

Angriper
Rötter, blad.

Skadebild
På bladen på yngre plantor är kanten halvmånformigt avgnagd. Ibland kan också bladskaften bli avgnagda.

Skadegöraren
Den fullvuxna skalbaggen blir 4-5 mm lång och har ett brett snyte samt den mörka kroppen är täckt av strimvis ordnade bruna och grå hårfjäll. De ger viveln ett randigt utseende. Övervintringen sker som fullbildad skalbagge. De karaktäristiska gnagskadorna på bladkanten är orsakade av den fullbildade skalbaggen. Larven som blir 6-7 mm lång och är vit till färgen lever i jorden. Där livnär den sig på baljväxternas rötter och inte minst på bakterieknölarna.

Anmärkningar
De fullbildade skalbaggarnas kantgnag på bladen är iögonfallande men endast vid extremt starka angrepp kan skadorna få ekonomisk betydelse. Däremot anses larvgnaget på bakterieknölarna vara mera skadligt för växten.