Vitgröe
Poa annua

Växtplats
Uppträder på alla tänkbara jordtyper och är i allmän i alla grödor. Utvecklar sig speciellt kraftigt vid god näringstillgång.

Frö/planta
Ca 450.

Småplantor
Bladen ej vridna. Vid spetsen båtformiga. Yngsta bladet vikt. Långt vitt snärp. Bladöron saknas.

Kännetecken
Ettårigt gräs som kan gro under hela växtperioden. Växer ofta i mer eller mindre täta tuvor. Strået är glatt och nedliggande eller upprätt 5-30 cm långt. Blomställningen är en vippa, öppen eller tät och grön-rödaktig.