Kärrfräken
Equisetum palustre

Växtplats
Dåligt dränerade platser.

Fröernas livslängd i marken
Sporerna lever bara några få dagar.

Kännetecken
Flerårig växt som tillhör kärlkryptogamerna. Påminner till utseendet om åkerfräken men den sporbärande stjälken är grön medan den hos åkerfräken är gulaktig. Förökningen sker nästan uteslutande med skott från det underjordiska systemet av utlöpare.