Ängsgröe
Poa pratensis

Förekomst 
Ingår i gräsfröblandningar för bete, slåtter och gräsmattor. I efterföljande kulturer kan ängsgröe uppträda som ogräs.

Växtplats
Genomsläppliga, leriga och sandiga jordar med näringstillgång.

Småplantor
Ganska spätt och upprätt växtsätt. Yngsta bladet hopvikt. Bladet har tydlig båtformad spets. Tidig bestockning.

Kännetecken
Flerårig planta med ovan- eller underjordiska utlöpare. Snärpet är relativt kort och avskuret (1-2 mm). Blomställningen är en vippa med 2-5 blommiga småax utan borst. Strået är glatt och varierar i längd från 10-90 cm.