Kemikalieinspektionen: Dispens för Buctril EC 225

2018-02-13

Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för Buctril EC 225.

Godkännandet gäller mot örtogräs, såsom bägarnattskatta, vildpersilja, baldersbrå, korsört och trampört i odlingar av kepalök.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-03-14
Godkännandet gäller t o m: 2018-06-29

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.