KemI: Utökat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Turex 50 WP

2017-05-24

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utökat produktgodkännande för Turex 50 WP

Godkännandet gäller mot fjärilslarver vid odling av bär, köksväxter, prydnadsväxter och plantskoleväxter i tunnel och på friland.

Godkännandet gäller fr o m: 2017-05-23
Godkännandet gäller t o m: Så länge som produktgodkännandet för Turex 50 WP gäller.

Se bilaga för övriga villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.