KemI: Nöddispens för Nexide CS (skadeinsekter i sockerbetor)

2022-04-27

Kemikalieinspektionen beviljar nöddispens för Nexide CS.

Godkännandet gäller mot skadeinsekter i sockerbetor i de tidiga utvecklingsstadierna BBCH 11-14.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-04-26
Godkännandet gäller t o m: 2022-05-31

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.