KemI: Nöddispens för Nexide CS (fritfluga i havre, vårvete mm)

2022-04-27

Kemikalieinspektionen beviljar nöddispens för Nexide CS.

Godkännandet gäller mot fritfluga i havre, vårvete, vårrågvete samt majs i de tidiga utvecklingsstadierna BBCH 11-14.

Godkännandet gäller fr o m: 2022-04-26
Godkännandet gäller t o m: 2022-06-30

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.