KemI: Nöddispens för Gozai

2020-07-15

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för Gozai.

Godkännandet gäller för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. Dispensen får bara användas om Spotlight Plus använts för ogräsbekämpning i odlingen under 2020

Godkännandet gäller fr o m: 2020-07-10
Godkännandet gäller t o m: 2020-11-07

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.


Användarinformation:

Verkningssätt

  • Gozai är ett kontaktverkande medel som verkar på plantans gröna delar. Gozai har effekt på både potatisplantans blad och stjälk, samt på plantans omväxt. Effekterna syns inte direkt, men uppkommer efter några enstaka dagar efter behandling. Full nedvissning sker inom 14-21 dagar.

Dosering

  • Maximalt 2 behandling med Gozai får utföras med minst 5 dagars mellanrum. Rekommenderad dos är 0,8 liter Gozai per hektar samt minst 1,5 liter Renol per hektar skall alltid tillsättas. Använd minst 200 liter vatten, men bäst effekt uppnås med 300-400 liter per hektar.

Rekommendation

  • Första behandling 0,8 liter Gozai + 1,5 liter Renol, per hektar
    5 dagar efter utförs andra behandlingen 0,8 liter Gozai + 1,5 liter Renol + 0,5-1,0 liter Spotlight Plus, per hektar

Användning

  • Behandla helst på förmiddagen för att uppnå optimal effekt. Optimala förhållanden är soligt och klart väder. Vid behandling efter blastkrossning skall stjälkarna vara väl avbladade. Det är viktigt att uppnå en god täckning av potatisblasten, därför skall hög vätskemängd användas samt munstycke som ger en mycket god täckning.