KemI: Godkännande för Avaunt återkallas

2021-12-23

Kemikalieinspektionen återkallar produktgodkännandet för Avaunt med registreringsnummer 5433.

Avaunt bekämpar rapsbaggar i vår- och höstraps och vår- och höstrybs.
Avaunt innehåller det verksamma ämnet indoxakarb. Godkännandet för indoxakarb löper ut den 19 mars 2022 och EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandet av indoxakarb.

Får överlåtas av innehavaren (FMC) t o m 2022-03-19
Får överlåtas av andra än innehavaren (Gullviks) t o m 2022-09-19
Får lagras, bortskaffas och användas (lantbrukaren) t o m 2022-09-19

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.