KemI: Förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Merit Turf

2017-10-16

Kemikalieinspektionen har beslutat att förnya produktgodkännandet för Merit Turf.

Beslutet gäller mot larver av trädgårdsborre och harkrank på golfbanor.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-02-01
Godkännandet gäller t o m: 2023-07-31

Merit Turf får överlåtas av den som är innehavare t o m 2018-07-31
Merit Turf får överlåtas av andra än den som är innehavare t o m 2018-07-31
Merit Turf får lagras, bortskaffas och användas t o m 2019-07-31

Se bilaga för övriga villkor.
Se bilaga för anståndsperioder.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.