KemI: Express 50 SX, Flurostar 200, Kerb Flo 400, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Folicur Xpert, Moddus Start

2018-07-21

KemI bifaller utvidgning av produktgodkännande för

  • Express 50 SX, Flurostar 200, Kerb Flo 400, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Folicur Xpert, Moddus Start med
    registreringsnummer 5430, 5019, 4610, 4686, 5236, 5413, 5194.

Godkännandet gäller att användningen utökas till behandling av gräsfrö- och klöverfröodlingar, vars halm ska få användas som foder.

Godkännandet gäller fr o m: 2018-07-19
Godkännandet gäller t o m: 2018-12-31

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.