KemI: Dispens för Raptol

2019-08-09

Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Raptol.

Godkännandet gäller mot kålbladstekel i yrkesmässiga ekologiska odlingar av bladkål på friland i Halland och Skåne.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-08-09
Godkännandet gäller t o m: 2019-09-30

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.